CHP Milletvekili, Adalet Bakanlığı sınavındaki skandalı yargıya taşıdı

MERVE GÜVEN

(ANKARA) – ANKA Haber Ajansı’nın belgelerini paylaştığı Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavında yaşanan “mülakat skandalını” CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, yargıya taşıdı. Ankara İdare Mahkemesine sınavın iptali için dava açan Öztürkmen, dava esastan karara bağlanan kadar yürütmenin durdurulmasını istedi. Öztürkmen, “Bu hukuksuzlukların da yine hukuktan döneceğine inanıyoruz” dedi.

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nda yaşanan “mülakat skandalının” belgelerini ANKA Haber Ajansı’na paylaşan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, yaşanan “skandalı” yargıya taşıdı. Öztürkmen, aldıkları yüksek puanlara rağmen mülakatta başarısız sayılan yüzlerce Adalet Bakanlığı mağduru adına sınavın iptali için Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Mahkeme önünde açtığı davaya ilişkin açıklama yapan Öztürkmen, ” Türkiye’nin her tarafında binlerce hem Adalet Bakanlığı meslekte yükselme sınavında hakları yenenler hem polislik mesleğinde yükselme sınavında hakları yenen yüzlerce insanın haklarını Meclis’te dile getirdik. Ama Meclis’te dile getirmekle AK Parti’nin sağır olan kulakları bunları duymuorlar. ‘Yok öyle bir şey’ diye inkar bile ediyorlar. Bu nedenle bunları belgelendirdik. Somut belgeleriyle Ankara İdare Mahkemesi’nde davamızı açtık. Bu hukuksuzlukların da yine hukuktan döneceğine inanıyoruz” dedi.

Öztürkmen’in mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, özetle şu ifadeler yer aldı:

“Bahse konu sözlü sınavda hangi soruların sorulduğu ve puanlamaların hangi kriterlere göre yapıldığı bilinmemektedir. Sözlü sınav sonrası adayların başarı puanları açıklanmamaktadır.

Dava konusu sözlü sınav, denetlenmemesi hasebiyle de tüm şüpheleri giderebilecek ölçüde bir güvenilirliğe de sahip değildir. Başka bir anlatımla yazılı sınavda söz gelimi 90 gibi çok yüksek bir puan alan kimsenin mülakat aşamasında elenmesinin haklı nedeni, objektif gerekçelerle ortaya konulmamakta; dahası kişinin kendi hakkında tesis edilen işlemin sebep unsuruna vakıf olma hakkı da elinden alınmaktadır(…)

İptali talep edilen dava konusu karşısında her bir vatandaş, idarenin keyfi işlemler tesis etme ihtimaline karşı korunmamıştır. Bu itibarla kamu hizmetine girme hakkı bağlamında bir kamu yararı barındırmamaktadır.

Yine söz konusu uygulama, çalışma barışının da bozulmasına sebep olacaktır. (…)Kamu hizmetinin ehli olmayanlarca görülmesi ise; işlerin aksamasına ve kamu maliyesi bakımından zarar doğmasına neden olacaktır.

Belirtmek gerekir ki kamu yararına aykırı olan, telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açacak bu dava konusunun iptal davası sonuçlanana kadar yürürlüğünün durdurulması gerekmektedir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x